توجه: ثبت سفارش در ساعات 12 الی 14.40 و 19.30 الی 24 امکان پذیر می باشد.

پیتزا

ساندویچ

کنتاکی و همبرگر

دسر

پیتزا سرآشپز
خمیر تازه، فیله مرغ آبپز، گوشت رست بیف، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر، فلفل دلمه، ذرت، زیتون اسلایس

0تومان
* سایز:

تعداد:

پیتزا مخصوص
خمیر تازه، کالباس خشک، ژامبون مرغ، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت

0تومان
* سایز:

تعداد:

پیتزا مخلوط
خمیر تازه، کالباس خشک، کوکتل مخصوص، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه

0تومان
* سایز:

تعداد:

پیتزا میکس
خمیر تازه، فیله مرغ آبپز، گوشت رست بیف، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه

0تومان
* سایز:

تعداد:

پیتزا پپرونی
خمیر تازه، ژامبون پپرونی، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه

0تومان
* سایز:

تعداد:

پیتزا کراکف
خمیر تازه، سوسیس کراکف، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه

0تومان
* سایز:

تعداد:

پیتزا یونانی (گوشت و قارچ)
خمیر تازه، گوشت رست بیف، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه

0تومان
* سایز:

تعداد:

پیتزا مرغ و قارچ
خمیر تازه، فیله مرغ آب پز، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه

0تومان
* سایز:

تعداد:

پیتزا سبزیجات
خمیر تازه، قارچ، پنیر پیتزا، فلفل دلمه، ذرت، نخود فرنگی، گوجه فرنگی

0تومان
* سایز:

تعداد:

ساندویچ گرم

0تومان
* نوع:

تعداد:

ساندویچ سرد

0تومان
* نوع:

تعداد:

کنتاکی

0تومان
* نوع:

تعداد:

همبرگر

0تومان
* نوع:

تعداد:

سالاد

0تومان
* نوع:

تعداد:

نوشیدنی

0تومان
* نوع:

تعداد: